Geen paniek, ik heb Flamigel® bij!

De setting: een groep fuifbeesten op de wei. De festivalsfeer op zijn best. Plots landt een of ander voorwerp op de wang van een van onze vrienden, en iedereen begint door elkaar te roepen.

Tot ik roep: geen paniek, ik heb Flamigel[r] bij!

Heel even is het stil, maar dan begint het gekakel weer

Geen kat die begrijpt wat ik van plan ben met mijn gele tube… Maar mijn maat voelt al snel dat de pijn in zijn wang vermindert. En wanneer we hem drie dagen later terugzien, blijft er op zijn wang alleen een kleine rode plek over. Plots vindt iedereen mij de max van een verpleger!

Ik heb nadien nog van veel meisjes een sms gekregen om te vragen hoe die gele tube heet. Wie weet, misschien helpt Flamigel[r] ook je liefdesleven vooruit…