Privacybeleid | Flamigel

Privéleven

Flen Pharma erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Belgische wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om het privéleven van alle bezoekers van onze site te beschermen. In deze context zoeken we altijd het beste evenwicht tussen onze commerciële belangen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privéleven. Hieronder ondervindt u hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt.

Gemeenschappelijke gegevens

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, gebruiken wij "cookies". Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn voor het gebruiken van onze website. Wij gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om een betere navigatie mogelijk te maken. Cookies helpen ons om vast te stellen, bijvoorbeeld, of een pagina op onze website reeds is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website reeds eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De door ons gebruikte cookies leggen geen persoonsgegevens vast en verzamelen ook geen naar personen herleidbare gegevens. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw internetbrowser configureren om alle cookies te wissen van de harde schijf van uw computer, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig meedeelt (bijvoorbeeld via het contact formulier).

De persoonsgegevens zoals namen, e-mail adressen, en andere gegevens worden uitsluitend verzameld indien u ze ons vrijwillig meedeelt.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, en zullen de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om het systeem en uw gegevens te allen tijde te beveiligen.

Flen Pharma verbindt er zich toe om uw gegevens in alle vertrouwelijkheid te behandelen, in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België. Uw persoonsgegevens zullen altijd met een maximale veiligheid verwerkt worden.

Kinderen

We verzamelen geen specifieke gegevens over kinderen.

Bijwerking

Indien ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bepaalde wijzigingen ondergaat, zult u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden tijdens uw bezoek aan deze pagina.