Onderweg naar school

Valpartijen, schrammen en schaafwonden lijken er vaak gewoon bij te horen op weg naar school. Het gevaar schuilt immers in een klein hoekje, zowel met de fiets als met de auto of te voet.

Jaarlijks tellen we zo’n 1.000* letsels tijdens het schooltraject.

Zone 30 beschermt

Volgens de officiële cijfers doet slechts 5% van de ongevallen zich in de onmiddellijke nabijheid van scholen voor, terwijl 75% van de ongevallen zich voordoet in een straal van 300 meter rond diezelfde scholen. Uit de analyse van deze cijfers blijkt bovendien dat 50% van de kinderen in de auto zat op het moment van het ongeval, terwijl 33% te voet ging en 20% met de fiets reed. Automobilisten en ouders moeten dus extra voorzichtig zijn op weg van en naar school.

Een gewaarschuwd kind telt voor twee

Gaat je kind met de fiets naar school? Leg het traject dan samen een paar keer af in reële verkeersomstandigheden (tijdens de piekuren voor en na schooltijd). Zo kun je kinderen wijzen op eventuele gevaren voor je hen alleen laat rijden. Kinderen zien het verkeer nu eenmaal anders dan een volwassene. En komt het toch tot een valpartij of wat schrammen, dan kun je hen meteen ook de Flamigel[r]-reflex aanleren… De speciale hydrogelformule verzacht de pijn, bevordert de genezing en voorkomt korstvorming. Want naar school fietsen kan ook leuk zijn!

*BIVV, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, 2014.